Contributie 2018 (bedrag in Euro's per jaar)

Op de ledenvergadering van 13 februari 2018, is de contributie vastgesteld.
  Bedrag
Geboren in 2009 of later € 107,-
Geboren in 2007, 2008 € 163,-
Geboren in 2004, 2005, 2006 € 180,-
Geboren in 2001, 2002, 2003 € 200,-
Geboren in 2000 of eerder € 238,-
Dubbel lid € 308,-
Recreant lid (= geen competitie) € 116,-
Niet spelend lid € 107,-
Verenigings lid € 100,-
Donateur Vrije gift

Een kortingsregeling is van toepassing indien drie of meer (gezins)leden op één adres wonen. In dat geval wordt van de contributiebedragen, geordend in aflopend bedrag, het derde en volgende contributiebedrag gehalveerd.

Op de ALV van 8 februari 2016 is het voorstel aangenomen om verdere automatisering van de administratie te ondersteunen door de inning van contributie voor alle leden per automatische incasso te laten verlopen, behoudens individuele ernstige bezwaren. De incasso zal standaard in 3 termijnen plaats vinden, per einde van de maanden februari, april en juni. Omdat er nieuwe regels voor automatische incasso van toepassing zijn zullen alle leden, dus ook die reeds een machtiging hebben afgegeven, in februari een formulier ontvangen met het verzoek dit in te vullen en terug te sturen.

Volgens de statuten is het mogelijk om op te zeggen 4 weken voor het einde van het kalenderjaar. Mocht er op dat moment geen opzegging zijn, dan is een lid de contributie verschuldigd.

NB gaarne alle adreswijzigingen maar ook de wijzigingen van telefoonnummer en e-mail adres, doorgeven aan het secretariaat, ga naar het contactformulier.